Solkollektor kombinert med vedovn fra Grønt maskin AS skaper miljøvennlig energi.

En husholdnings største forbrukskilde er varmtvann, og vi i Grønt maskin AS kommer nå med en smart og svært lønnsom måte å spare penger på, forteller Roy Eng fra firmaet Grønt maskin AS i Rakkestad.

Mange vet ikke at et hustak mottar så mye som 1000 kWh pr. kvadratmeter pr. år, og at man med en solkollektor fra Ole Chr. Bye kan hente ned 500- 600 kWh av denne energien, og bruke den til oppvarming av varmtvann. Dette betyr at man i sommersesongen kan dekke all den energien som kreves til oppvarming av vann med solenergi.

Nå er jo ikke Norge bare sommersesong, og mange velger vannbåren varme i gulv i den kaldere årstiden.

Vi leverer nå vedovn med vannkappe som kan kombineres med vannbåren varme og solkollektorer.

Vedovnen kobles til en akkumulatortank på 500 liter med innebygget varmtvannsbereder som fungerer som et varmebatteri. Fra tanken kan varmen fordeles til gulvvarme, radiator, varmelist og varmtvann. Når vi fyrer i ovnen som avgir over 60 % av varmen til vann, flyttes overskuddsvarmen fra ovnen til tanken der den lagres til senere bruk.

Hvis du ikke fyrer i ovnen, eller solkollektorene ikke produserer varme, brukes først varmereserven i akkumulatortanken før den innebygde el-kolben aktiveres.

Med dette systemet kombineres fornybar energi med komfort og besparing. Man kan stille inn termostatene på for eksempel 19° på dagtid når man er borte. Når man kommer hjem kan man fyre opp i ovnen for å oppnå ønsket temperatur. I tillegg til at man da får hyggen med en sprakende vedovn, varmes vann reservoaret opp slik at det dekker neste døgns behov for varmtvann.

Ved montering av solkollektorer vil man i tillegg utnytte solenergien i hele sommersesongen, og på den måten spare mye strøm på oppvarming av vann. Anlegget er selvfølgelig også testet og godkjent av SINTEF, avslutter Roy Eng.

solenergi-a4