Også vi i Norge kan hente masse energi fra sola. Vi leverer løsninger hvor varmtvann oppvarmet av sol og biomasse står sentralt. Kollektorene er paneler på ca 1×2 meter med gjennomstrømming av et flytende medium som varmes opp av solen. Varmen overføres til en akkumulatortank. I tillegg kan det monteres en ved eller pelletsovn med innebygd vannkappe som også tilfører varme til akkumulatortanken. En el.kolbe monteres i tanken som tilleggsvarme når sol og ved ikke strekker til eller man er på reise. Varmen fordeles til tappekraner, med viftekonvektorer eller som vannbåren varme i gulv eller tradisjonelle radiatorer.

zole_chr_bye_as_skisse-tankpakke