Flisfyring er fornybar energi som både er en økologisk og økonomisk. Ved å fyre med flis vil du kunne spare penger, samtidig som du er miljøvennlig, det hjelper med å holde skogen våre frisk og «ryddig».

dghgh

Et flisfyringsanlegg fungerer på samme måte som et pelletsanlegg, forskjellen er enkelt og greit at man bruker flis i stedet for pellets til å fyre. Grønt maskin AS har flere miljøvennlige og økonomiske fyringsmaskiner hvor flisen mates inn automatisk.

Biovarmespesialist, Roy Eng fra Grønt maskin AS har noen gode tips og råd til deg som skal installere flisfyring:

ewf

  • Ha regelmessig kontroll og feiing som gode driftsrutiner. Dette kan gi høyere virkningsgrad, midre slagging, askerest og redusert forurensing.
  • Frost i rå flis (klumping) og for store fliser kan blokkere innmatingen.
  • Ved bruk av fyringsrom, må dette tilpasses hvert enkelt tilfelle. Ved dårlig grunnforhold kan det være lurt med grunnmur for å holde telen ute, eller bedre isolasjon i grunnen.
  • Ikke stakk flis høyere enn 8 meter, dette er forbudt i Norge med hensyn til selvantennelse.
  • Det er viktig å avklare med leverandør om hvilke type brensel man skal fyre med, slik at man får riktig teknologi tilpasset brenseltype og fuktigheten i brenselet.

På lik linje med de fleste fyringsalternativer, krever flisfyringsanlegg noe arbeid og vedlikehold. Hvor ofte man må fylle på med flis avhenger av størrelsen på brenselslageret. Man må fjerne aske og feie sotrør og forbrenningsdeler og anlegget trenger jevnlig service.

Har du flere spørsmål angående flisfyring og hvilke type anlegg du skal velge, kan du ta kontakt med vår biovarmespesialist for råd, slik at du får tilpasset varmesystem etter ditt behov.

Roy Eng – biovarmespesialist 

Tlf: 69 22 53 15 – 916 02 440 

roy.eng@bye.no