Vil du at vi skal kontakte deg angående dette produktet? Fyll ut skjemaet under

  Gårdbruker John Henrik Gjørven:

  Sukup-siloene har løst det store lagringsproblemet mitt

  Med 3000 mål dyrket mark, trenger Gjørven stor lagerplass til kornet sitt. Men siden den lokale mølla mangler tilstrekkelig lagringskapasitet når innhøstingen pågår for fullt, fant han det mest hensiktsmessig å tørke og lagre så mye som mulig av kornet hjemme på gården. Til det valgte han et anlegg fra Sukup.

  – Jeg er opptatt av estetikken på gården, forteller gårdbruker John Henrik Gjørven når vi kommenterer hvor velstelt og pent det er i området rundt de to nye, svære Sukup-siloene hans. – Derfor valgte jeg også den mørkegrå fargen på siloene. Jeg ville at de skulle gli best mulig inn i omgivelsene.

  – I et tradisjonelt korntørkeanlegg krever hvert kornlass mange ulike arbeidsoperasjoner, mens i en Sukup-silo går alt av seg selv, forteller John Henrik Gjørven (t.v.) og Dyre Tangnes Saxrud

  Norges største Sukup-anlegg

  – Dette nye Sukup-anlegget til John Henrik er det største som er bygget av en privatperson i én veiv her i landet, skyter Dyre Tangnes Saxrud inn. Han er selger hos Grønt Maskin, som er hovedforhandleren av Sukup her i Norge. – Hver silo er på nesten 1200 kubikk og kan ta imot 900 tonn korn.

  – Hvorfor investerte du i dette Sukup-anlegget?

  – Hovedgrunnen er at jeg har 3000 mål dyrket mark å ta meg av, så jeg har behov for stor lagringskapasitet, svarer Gjørven. – Tidligere la vi kornet i containere ute på jordene, og et transportfirma kjørte det videre til mølla på Skarnes. Men på travle høstdager har ikke mølla kapasitet til å ta det imot. Og jeg har jo ikke tid til å vente, for med klimaet vi har her til lands er det bare et visst antall dager du kan drive å treske.

  Det er best butikk å jobbe minst mulig med kornet

  Bare få kornet inn i siloen, så går resten automatisk

  – Derfor har jeg ønsket å kunne lagre kornet mitt her på gården; å være mer selvhjulpen, forklarer han. – Skal du drive med korn, må det være enkelt, mener jeg. Med løsningen til Sukup kjører jeg nå kornet inn i siloene så snart det er tresket. Deretter kan jeg omtrent glemme det til lastebilene kommer for å hente det. Og siden sjåførene har fått opplæring i å betjene tømmemekanismen, kan de fikse alt selv, uten at jeg må å være tilstede.

  – I et tradisjonelt korntørkeanlegg krever hvert kornlass mange ulike arbeidsoperasjoner, mens i en Sukup-silo går alt av seg selv, opplyser Saxrud. – I Sukup-siloene ligger kornet også totalt beskyttet mot fugler, gnagere og annet utøy. Der blir det tørket ved hjelp av luft, varme og et spesielt omrørersystem, som danner et mønster ganske likt det du har i en Kenwood kjøkkenmaskin. Luft, og eventuelt varme, føres inn i bunnen av siloen, og omrørersystemet sørger hele tiden for å trekke opp kornet nedenfra og blande det med råere korn på toppen. Dermed unngår du også at det danner seg en rå kornskorpe øverst.

  Tørkeprosessen i Sukup-siloene tar fra tre-fire dager til opptil en uke, avhengig av fuktigheten på kornet. For å sikre at kornet opprettholder den gode kvaliteten under lagringen etterpå, har du et program som med jevne mellomrom blåser og rører i kornet. Det er akkurat samme prinsippet som de har rundt på møllene.

  Det nye Sukup-anlegget til John Henrik Gjørven er det største som er bygget av en privatperson i én veiv

  – Sukup har innfridd alle kravene mine

  – Det er best butikk i å jobbe minst mulig med kornet, fastslår Gjørven. – Derfor var jeg ute etter et anlegg som skulle være enkelt å drifte, se bra ut og være nærmest vedlikeholdsfritt. Løsningen fra Sukup innfridde alle disse kravene.
  – Ved å lagre kornet selv, kan vi også justere leveransene til mølla. Vi kan vente med å selge varene våre til kornprisen er mer lagelig, understreker gårdbruker Lars Gunnar Molvig. Han holder til i Råde i Østfold, og har nettopp anskaffet seg en Sukup-silo med kapasitet på 300 tonn korn. Denne er akkurat stor nok til å kunne ta imot innhøstingen fra den 500 mål store hveteåkeren sin.

  Gode tilbakemeldinger fra andre med Sukup-anlegg

  – Jeg hadde vurdert Sukup-siloer i flere år, innrømmer Gjørven. – De har vært veldig lenge på markedet, og jeg tenkte at det måtte være gode grunner til at de har lykkes så bra. Jeg forhørte meg også hos noen som allerede hadde Sukup-anlegg, og de var svært tilfreds. Hvis de er fornøyde, og resten av Europa og hele USA får dette til, vil det nok gå bra her i Odalen også, tenkte jeg.

  – Det var også viktig at et så stort og solid firma som Grønt Maskin står bak Sukup her i landet, tilføyer han. – Trygghet betyr mye når du foretar store investeringer som dette. For uansett hva du kjøper innenfor landbruket, så skjer det alltid noe. Og da må du kunne stole på at du raskt får hjelp.

  Plug and play

  – Sukup-siloene kommer som nøkkelferdige, komplette løsninger, sier Saxrud. – Dessuten er de frittstående, så her trenger du ikke å investere i en kostbar bygningsmasse i tillegg. Dette anser Innovasjon Norge som positivt, også. De er opptatt av lønnsomhet og bærekraft, og har støttet de nye siloene til John Henrik Gjørven.

  Fra det enkle til det mest avanserte

  Sukup-anleggene kommer i ulike variasjoner. Gjørven har anskaffet seg det mest avanserte systemet, med tippesjakt på bakkeplan over en nedstøpt sjakt. Derfra transporteres kornet opp til toppen av siloene.
  – Vi valgte å legge tippesjakten utendørs, med et spesiallaget, flyttbart tak som styres av en fjernkontroll, forteller Gjørven. – Dermed kan én mann alene betjene innmatingen til siloene. Du bare tipper kornet opp i sjakta og trykker på en grønn knapp for å starte innmatingen. Når det så er tomt nede i sjakta, stopper anlegget automatisk.

  Molvig i Råde har valgt den mindre, og noe enklere varianten. Hos ham blir Sukup-siloen fylt opp ved hjelp av en traktordrevet skrue.
  – Skruen har en kapasitet på 120 tonn korn i timen, så det tar bare 6 minutter å tømme hengeren, forteller han. – Og siden jeg driver alene, er den pausen egentlig fin å ha.

  Hver av disse Sukup-siloene er på nesten 1200 kubikk og har en kapasitet på 900 tonn korn

  Bare gjør tomten din klar, så sørger vi for resten

  – For den enkleste siloløsningen er vi nå i ferd med å utarbeide et fullstendig pakketilbud, opplyser Saxrud. – Der vil støping av fundamentet til siloen og alt elektrikerarbeid være inkludert. Alt du da trenger å gjøre, er å legge tomta til rette for siloen. Vi står for resten.

  – Tror du det kommer til å dukke opp flere Sukup-anlegg rundt omkring i Odalen?

  – Ja, det er jeg helt overbevist om, smiler Gjørven. – Naboer i vid omkrets har vært her og kikket på anlegget vårt, alle med behov for å ta bedre vare på kornet sitt. Det er lett å snakke pent om Sukup, synes jeg, for det er virkelig veldig bra. Jeg pleier også å tilby mine besøkende en kopp kaffe oppe på toppen av siloene. Men siden det er godt over 20 meter opp dit, er det mange som betakker seg …

  Tror du Sukups siloløsninger kan være aktuelt for gårdsdriften din, også?

  Ta en telefon eller send en mail til Dyre Tangnes Saxrud hos Grønt Maskin på telefon 908 62 169 eller på mail: Dyre.saxrud@grontmaskin.no. Han forteller deg gjerne mer om Sukups fortreffelige egenskaper.

  Vi ser frem til å høre fra deg.

  – Ved å lagre kornet selv, kan vi vente med å selge til prisen er på sitt mest gunstige, forklarer Lars Gunnar Molvig
  wile
  Lukk

  Wile 200 – Kornfuktighets/vektmåler

  Måler raskt og nøyaktig fuktighetsinnhold i korn, hektolitervekt og temperatur. Tydelig, interaktivt LCD-display. Automatisk temperaturkompensasjon. Patentert prøvestørrelsesutjevner. Stort måleområde for fuktighetsmåling: 4 %–45 % avhengig av kornsort. Måler temperaturer mellom 5 °C–45 °C. Måleresultatets repeterbarhet +/- 0,3 %. Nøyaktighet display: 0,1 %-enheter. USB-port for oppdatering av måleskala. Bestill her
  Salgwile
  Lukk

  Wile 55 – Fuktmåler for korn

  kr 3.100
  WILE 55 er vår bestselgende fuktighetsmåler. Den måler mellom 8 og 35% fukt i korn og mellom 5 og 25% fukt i oljefrø. Du kan enkelt velge mellom 16 program og du leser av svaret i et display med tydelige tall.
  • Wile 55 er en hendig og presis fuktighetsmåler for korn og frø.
  • Kombinasjonen av mikroprosessorstyrt høyfrekvensmåling, automatisk temperaturkompensasjon og direkte avlesning på digitaldisplayet gir et særdeles nøyaktig og troverdig måleresultat.
  • Wile 55 måler på hele kjerner som presses sammen i et målekammer.
  • Kalibreringen kan gjøres av brukeren uten bruk av ekstra utstyr. Wile 55 er produsert i en robust metallkonstruksjon og leveres med batteri og en kraftig bæreveske