Alt vi driver med, handler om mat

Det ligger kanskje ikke åpenbart i navnet vårt, men alt vi i Grønt Maskin driver med, har med matproduksjon å gjøre, opplyser salgssjef Per Brun, og forteller ivrig om hvordan selskapet nå satser videre gjennom å tilby alt man trenger av maskiner og utstyr til potetproduksjon.

Vi har lange tradisjoner og mye erfaring med utstyr for potetdyrking her på huset, og nå gleder vi oss til å gjøre hverdagen til potetdyrkerne enda enklere, påpeker selger Vidar Børsebakke og forteller entusiastisk om alt fra utstyr til lysgroing, beising, vanning, sprøyting til sortering, innlagring og pakking.

– Vi har store og solide produsenter i ryggen som leverer kvalitetsutstyr innenfor omtrent alt hva potetbonden trenger, fra tidlig vår til potetene ligger ferdig pakket og klare for utkjøring om høsten, forsikrer Per.

– Her i landet har vi kortere sesonger, langt smalere tidsvinduer og annerledes arronderinger av jordene enn bøndene nede på kontinentet. Derfor må maskinene og utstyret vi leverer, være solide og driftssikre, og godt tilpasset det norske markedet. Vi må ha et stort og velfylt delelager, og folkene på verkstedet vårt må virkelig kunne faget sitt, forklarer han.

Ikke helt på jordet

– Hos Harald Bjerkes Eftf., som var ett av selskapene som grunnla Grønt Maskin, drev de mye med alt som hadde med poteter og potethåndtering å gjøre, så vi har nok av folk på verkstedet som sitter på gode kunnskaper om dette, legger han til.

– Salg og service på utstyr til poteter var viktig hos Bjerknes Maskinforretning, som også ble en del av Grønt Maskin, så det er ingen tvil om at det er mye kompetanse om potetdyrking her på huset, istemmer selger Vidar Børsebakke.

Det har han helt rett i. Og blant dem med mest greie på poteter og potetdyrking i Grønt Maskin, er nettopp Vidar og Dag Fredrik. Vidar var selv potetbonde i mange år, og avlingene hans gikk hovedsakelig til storkjøkken og storhusholdning.

– Jeg drev også med en god del leiekjøring i den forbindelse. Så jeg er ikke helt på jordet når det gjelder poteter, smiler han beskjedent.

Helt på potetjordet er neimen ikke Dag Fredrik, heller. Også han har lang fartstid som potetbonde, og kan i tillegg skilte med utdannelse fra Potetskolen, som er et samarbeid mellom Landbrukshøyskolen, NLR (Norsk Landbruksrådgivning), Fagforum Potet og Høyskolen i Hedmark (nå Fagskolen Innlandet).

– Tittelen jeg fikk derfra var «kan potet». Riktignok ble kan her skrevet cand., ler han.

Grønt Maskin og datterselskapet RJ Maskiner i Sverige er blant Nordens største leverandører av maskiner og utstyr til landbruket. Vi er spesielt store på radkultur, hvor vi leverer maskiner og utstyr til dyrking av grønnsaker, løk, bær og nå også poteter.

Grønt Maskin + RJ Maskiner

Norges første alternativ til Amandinepoteter

I tillegg til å dyrke poteter var Dag Fredrik med på å starte et pakkeri som solgte norske småpoteter til butikker og restauranter. Potetene ble vasket, polert og puttet i pappemballasje før de ble sendt ut til kundene.

– Det fantes nok dem som hadde levert denne type poteter fra gårdsbutikken sin tidligere, men vi var faktisk først ute i Norge med å drive dette i relativt stor og kommersiell skala. I 2013 kom vi oss også inn i BAMA-systemet som det første norske alternativet til Amandinepoteter, forteller han.

– Det er ingen tvil om at Grønt Maskin har en entusiastisk og motivert stab med førsteklasses kompetanse på poteter. Derfor var det naturlig for oss å ta opp denne tråden igjen og satse sterkt på maskiner og utstyr til denne viktige delen av det norske landbruket, sier han.

Risknuser er den beste økologiske løsningen

– Vi leverer også potetrisknusere, tilføyer Vidar.

– Riset på plantene må jo fjernes for å unngå smitte på potetene. Og etter at det ble forbudt å fjerne riset med hjelp av giftmidler, har flere andre metoder kommet på banen, blant annet en rekke svi-midler. Men ingen av disse er særlig effektive. Da er våre risknusere en langt bedre løsning, også i økologisk forstand. For risknuseren maler opp det meterhøye potetriset til omtrent ingenting, og etter at det får ligge og tørke der i åkeren en to ukers tid, har alt forsvunnet ned i bakken, kan han fortelle.

Tilgang til fagkompetanse

– Vår historie strekker seg langt tilbake med tanke på maskiner og utstyr, forteller daglig leder Rainer Hivand, og legger til at han synes satsningen på å bli en fullverdig leverandør av utstyr til yrkesdyrkere, spesielt innenfor radkulturer, er både riktig og viktig.

– Det er også en styrke for oss å kunne dra veksler på søsterselskapet vårt, NORGRO, som jo besitter et veldig sterkt rådgivingsmiljø for nettopp dyrking av poteter, og som også kjenner behovet til både settepotetprodusenter og yrkesdyrkere, legger han til, og kan fortelle at han mer enn gjerne henviser til dem for faglige spørsmål om alt fra dyrkingsforhold til vekstmedier.

Samarbeid er nøkkelen til suksess

– Både Grønt Maskin, RJ Maskiner og Norgro er en del av Felleskjøpet Vekst, sier Jo Anders Moflag som leder divisjonen i Felleskjøpet. Felleskjøpet Vekst ble etablert som egen divisjon ved nyttår, og hensikten er å styrke fokuset på datterselskaper i Felleskjøpet.

De tre selskapene er leverandører til den samme kundegruppen, og det er derfor naturlig at vi bygger videre på kunnskapen og kompetansen som selskapene har. Poteter representerer en stor del av radkulturnæringen og vi skal styrke vår posisjon blant potetdyrkerne.

Nylig inngikk Grønt Maskin en avtale med Felleskjøpet om at deres serviceteknikere på Ettermarked skal ta på seg reparasjons- og serviceoppdrag på Grønt Maskins produkter over store deler av landet. Dette betyr at vi kan tilby service og reparasjoner på høstemaskiner over hele landet. Felleskjøpet har et godt landsdekkende servicenettverk.

Ta kontakt for mer informasjon:

Rainer Hivand
Daglig leder, Grønt Maskin AS
+47 916 05 992

Per Kr. Brun
Salgs- og Markedssjef, Grønt Maskin AS
922 69 003

Dag Fredrik Eftedal
Selger, Grønt Maskin AS
901 04 883