På Grinder gård i Solør har vi montert vårt første Bauer Linestar Pivot vanningsanlegg. Anlegget har en totalbredde på 192 meter og med vannkanon i den ene enden vanner anlegget totalt en bredde på 225 meter og en lengde på hele 1800 meter.

Anlegget kjører frem og tilbake på dette jordet og har to slepestenger som ved hjelp av en plogfure i bakken «føler» hvor det skal gå.  Det er delt opp i spenn på 60 meter. Et fleksibelt ledd mellom hvert spenn sørger for at anlegget kan gjøre små svinger.

Hvert tårn har to hjul som drives av en elektrisk motor. Det sitter en liten dieselmotor på «hovedtårnet» som produserer strøm via en generator som driver anlegget fremover. Den lager også strøm til en Boosterpumpe som gir vannkanonen i enden riktig trykk. Anlegget kan maks kjøre 115 m pr. time og det er antall mm man vil vanne som avgjør hastigheten. Vanntilførsel er via slange som slepes etter hovedtårnet og det finnes en hydrant for hver 300 meter.

Vannforbruket er 105 m3 pr. time og man vil kunne vanne 6 mm pr. døgn alle dager (unntatt ved regn).