KWB flisfyringsanlegg i Degernes

I Degernes har vi montert et flisfyringsanlegg på totalt 420 kW. Anlegget består av to kjeler på henholdsvis 300 kW og 120 kW. Anlegget skal sørge for oppvarming av bolighus, maskinhall og ikke minst korntørka med en tørkekapasitet som skal dekke ca 3000 mål korn. Samlet oppvarmingsbehov for gården er ca 320 000 kWh pr år. Anlegget er helautomatisk, lite arbeidskrevende og krever lite vedlikehold.

Andre Prosjekter