Vi er leverandør av  KWB flisfyringsanlegg i fra Østerrike som er ledende innen utvikling og produksjon av flisfyringsanlegg.  De har produsert og levert  60 000 anlegg over hele Europa. Vi har solgt flere store anlegg til landbruk, for oppvarming av bolighus, driftsbygninger, korntørke og veksthus, men også til næringsvirksomhet/industri osv.

KWB er helautomatiske flisfyringsanlegg hvor produktutviklingen legger hovedvekten på  kvalitet og driftssikkerhet. Dette gir deg som kunde et førsteklasses, robust og høyteknologisk produkt. Vi kan bistå med prosjektering, montering og service.