This is custom heading element

Akron tørkehus

TEST Akron tørkehus er en av de mest fleksible og robuste løsninger på markedet. Komplett tørkeanlegg med satstørke eller kontinuerlig tørke, fyrrom, plantørke, spissbunnsiloer med ventilasjon og utlastningssiloer. Ingen gårdsbruk er like og individuelle tilpasninger er nødvendig. Akron har markedets største utvalg av tørker og lagringssiloer. Dette gir oss muligheten til å skreddersy et anlegg tilpasset dine behov, uavhengig om det er nybygg eller utvidelse av eksisterende anlegg.

Akron K-Serie kontinuerlig tørke

Akron K-100 og K-200, med markedets laveste energiforbruk er såkorn-tørken basert på avansert teknologi og lang praktisk prøving. Kornsjiktets tykkelse er 31 cm og korrekt lufthastighet gir maksimal effektivitet. Tørken er oppbygd av 1 eller 2 m seksjoner, det gir rask og enkel montering.
Den kan enkelt bygges ut for økt kapasitet. Akron kontinuerlig tørke passer utmerket ved såkorntørking, enkel rengjøring gjennom store renseluker. Kornet ligger hele tiden i bevegelse i en konstant luftstrøm. Ingen risiko for fasthenging i tørkekammer. Termokontrollen styrer nedtørkingen til ønsket vanninnhold.

Svegma tørke

Svegma satstørke gir jevn nedtørking og god varmeøkonomi. Kanalsystemets utforming og avstand er forklaringen på dette. Med tørkens utmaterseksjon får man en stegvis utmatning og rullering, som gir en jevn nedtørking av hele satsen. Svegma 2000 leveres med volum opp til 22,7 m3. Svegma 3000 leveres med volum opp til 32,8 m3.

Svegma kontinuerlig tørke

Svegma kontinuerlig varmluftstørke står for høy kapasitet, jevn nedtørking og god varmeøkonomi. Kapasitet fra 5 til 125 tonn i timen.

Dancorn utendørs tørkesilo

Siloene leveres med varmgalvaniserte siloplater i industrikvalitet, med eller uten kraftige utvendige avstivninger. Siloplatene kan også leveres pulverlakkert i den farge som er ønskelig. Alle stålsiloer leveres i elementer for lett og hurtig montering på stedet. Taket er fremstilt i seksjoner med oppbukkede avstivninger for enkel montering. Røreverk med to eller tre bevegelige omrører- skruer. Fyllingsfordeler i silotopp sikrer jevn fordeling i siloen. Tømmeskrue med innvendig feieskrue. Kapasiteter opp til 60 t/timen. Utvendig loddrett lesseskrue for direkte opplessing til bil/henger.

Kaldluftstørke selvtømmende

Air Sweep selvtømmende plater er utmerket til tørking, rullering og transport av korn. Luften passerer med en lufthastighet av 20 m pr. sek. Når vi åpner uttappingslukene strømmer kornet ut i luftretningen. Platene legges i den retningen vi vil transportere kornet. Vi trenger ca. 3.000 m3 luft pr. m2 gulvareal ved tømming. Platene brukes i Akron Type M eller type S sine stål lagringssiloer eller mann kan bygge egne silovegger i tre.

Kjøresikker plantørke

P 300 kjøresikker rist leveres i 1,0 m lengde og 30 cm bredde.Ristene har 28% perforering og 2 mm huller, sveiset og galvanisert konstruksjon. De er beregnet for ikke- selvtømmende plantørker.
Ristene er garantert for et akseltrykk på 8000 kg. Tømming av tørka kan derfor skje med traktor og lesseapparat, skrue eller sugetrykkblåser. Med dette system kan tørka brukes til andre formål ellers i året.

Plantørke

Vi leverer galvaniserte perforerte plater for bingesiloer. Platene leveres standard i 1 mm tykkelse med hull Ø 2mm. Kan også leveres med hull Ø 1,5mm for tørking av frø. Platene er 1 x 2 meter.

This is custom heading element

Akron lagersilo Type M

Akron Type M er et selvbærende modulsystem. Siloene kan være bærende konstruksjon for takstoler og veggbekledning hvis det er ønskelig. Galvaniserte plater med meget god passform gir et varig og pent anlegg som er lett å montere og lett å holde rent. For at du skal få et fleksibelt system i forhold til ønsket volum og byggemål skreddersyr vi et Akronanlegg til deg. Vi benytter solide stolper i 90 x 90 mm firkantrør og platehøyde på 84 cm. Platelengden er enten 0,7 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 eller 3,0 meter. Akron T M er et utmerket alternativ for lagring av korn.

Akron utlastningssilo Type M

Akrom utlastningssilo Type M sørger for rask opplastning av traktorhenger eller lastebil. Kan bygges som en frittstående enhet eller i sammenheng med Type M lagersilo.

Akron lagersilo Type S

Akron lagersilo Type S er et system som passer best som mindre enkeltstående siloer for lagring av korn i mindre anlegg. De består av 505 mm høye slette modulseksjoner som leveres i seks forskjellige lengder. Siloene kan bygges med selvtømmende airsweep plater i bunnen, med kon, eller montert direkte på plant gulv.

Akron utlastningssilo Type S

Akron utlastningssilo Type S sørger for rask opplastning av korn. Kan også benyttes som midlertidlig lagringsplass. Er bygd opp av de samme modulseskjonene som benyttes i Akron lagersiloer Type S.

BM modulsiloer

BM modulsiloer for lagring av korn, granulater, mel etc. Bygges opp i modulsystem i kvadratisk eller rektangulær form. Alle siloene leveres med 45° bunn-trakt, stengespjeld, inspeksjonsluke og er helt slette innvendig. Stabil konstruksjon i galvanisert stål. BM lagersilo kan påmonteres lokk, innblåsningsrør og filterkasse, kan også leveres med 65° bunntrakt og 500 x 500 mm utløp, og i andre formater. Videre kan BM siloene leveres med bunnskrue, røreverk og lodd-rette gavler for særlig vanskelige materialer. Kan også leveres i rustfritt stål. Bunntrakten kan utstyres med beluftningskanal. Siloene er dimensjonert for 900 kg/m3.

Mosegård siloer

Fremstilles i kraftige stålprofiler. Sideplatene er av spesialprodusert høykvalitets 22 mm sponplater. Siloen kan leveres med innblåsingsrør og lokk med utluftningsfilter. Silobunnen leveres ferdig i et stykke. Enkel og rask montering. Siloene kan også leveres med melamin overflatebehandling, som gir en hard, glatt og hvit overflate. (Pristillegg 10%)

This is custom heading element

Jema kjedeelevator

Jema kjedeelevator T-20 og T-40 passer for transport av korn, frø, leca, formalte og granulerte varer. Leveres i galvanisert utførelse med OK 160 og OK 200 utløp. Elevatortoppen er forsterket med kraftige flenslanger og 30 mm aksel.
Transportdelen i elevator er en kraftig rullekjede med medbringere. Elevatoren kan også utstyres med sideskrue på en eller begge sider av elevatorbunn, som kan ha drift fra elevatormotor eller egen gearmotor

Jema koppelevator

Jema koppelevatorer er basert på årelang erfaring innen landbruk og industri og tilfredsstiller de høyeste krav til kapasitet og driftsikkerhet, har lange vedlikeholdsintervaller og de tilfredstiller selvsagt alle krav sikkerhet for teknisk utstyr. Elevatoren er laget av varmgalvaniserte plater og tåler utendørs montering. Reimstramming gjøres enkelt på elevatorbunnen. Det finnes flere typer påslag til tur- og returside.

Jema kjederedler

Jema kjedetredlere er konstruert for transport av korn, mel, granulater, etc. De kan brukes både innendørs og utendørs. De er robust bygget i varmgalvaniserte plater og har få vedlikeholdspunkter. Disse kjederedlerne er basert på mange av de samme elementer som finnes i elevatorene T-20 og T-40: Kjede og forlengere, trekkstasjon og endestykke. Det kan også monteres 45° eller 90° knekk for også å transportere kornet vertikalt i samme transportør. Redlerene kan drives med direkte koblede vinkelgearmotorer eller med motor (1000 o/min) og reimskivesett. Utløp er standard ved trekkstasjonen, men det kan monteres utløp i motsatt ende og hvor som helst langs redleren. Utløpene kan åpnes og lukkes med manuell eller elektrisk betjening. Std kjederedler består av trekkstasjon for reimtrekk, utløpstrakt, lukket elevatorfot/strammeende, kjede med gummimedbringere, 0,5m forlenger med sideinnløp, forlengere i lengdene 0,125m, 0,25m, 0,5m, 1m, 2m og 2,5m. 1000 o/min motor kommer i tillegg

Jema sjaktredler

Jema sjaktredlere benyttes i tippesjakter hvor det ønskes større kapa-sitet til innmating for 40 tonns kjede eller kopp- elevator. Redleren er bygget opp av trekkstasjon, innløpstrau, kjede- og endestykke. Den kan forlenges på utsiden avtippesjakta hvor T-20 og T-40 forlengere benyttes. Kapasiteten kan justeres enten ved valg av gearmotorens hastighet eller med innløpstrauet. Jema T-44 og T-45 kjederedler kan også utstyres med knekk. Denne benyttes for enklere tilkobling til f.eks. kopp- elevatorbunn eller annen kjedetransportør som står på samme nivå som redleren. Full kapasitet beholdes når knekken benyttes. T-44/T-45 sjaktredler består av: trekkstasjon for gearmotor med OK 200 utløp, innløpstrau, endestykke og kjede, uten gearmotor.

Jema sideskruer

Jema sideskrue for innmatning til elevator. Høyre eller venstre sideskrue: Stå bak elevatoren, der kjeden går opp, ha utløpet fra deg (slik som ill. på tegning). Du har da sideskruens retning på høyre eller venstre hånd. Sideskrue m/gearmotor er en stor fordel, spesielt når det er to sideskruer. Da kan skruene kobles ut og inn uavhengig av hverandre. Det er også en fordel når elevatoren har en sideskrue. Dette avlaster elevatorkjede og lager, og skruen kan kobles ut og inn i fart. Sneglene kan leveres i flere dimensjoner med forskjellig stigning etter kapasitet.

Akron rørskruetransportører

Akron kornskruer leveres i galvanisert utførelse, enten med direktekoblet motor, kilereimdrift eller med omvendt montering med motoren ved innløpet. Skruene kan også utstyres med innløpstrakt og kjørestativ. Maks lengde 12m.

Akron vannrettskrue

Akron vannrettskrue er beregnet for vannrett transport. De leveres i 1 eller 2 m drivdeler og 1 eller 2 m skjøtelengder. Drivdelene inkluderer motorbrakett og kjedetransmisjon. Skruen leveres med lokk og støttefot. Spiralen er opplagret i vedlikeholdsfrie kulelager. Transportøren leveres i galvanisert utførelse.

BM bøyelig forskrue

Transportkapasitet v/0,65 kg/l: 1100 kg/time. Skruen består av: Innløp med trekkstasjon, spiral med rør og bend, og endeutløp OK 160. Motor må bestilles i tillegg: 1,1 eller 1,5kW /1500 o/min. BM bøyelig forskrue er en lettmontert og effektiv transportør for mel og kraftfor. Leveres i dimensjonene 75 – 90 og 125 mm.

Blåsetransport Kongskilde suge/trykkblåsere

Kongskilde suge/trykkblåsere ett fleksibelt og driftsikkert transportsystem. Sugetrykkblåseren suger direkte fra planlager, fra tippesjakt eller direkte fra container, og blåser til tilhenger eller korntørke. Kornet kan blåses både horisontalt og vertikalt og med opptil 80-100 m transportavstand. Sugetrykkblåseren leveres med elektrisk eller traktordrift, og med kapasiteter opp til 110 tonn/time. Traktormodellene leveres som 3-pkt montert eller trailer montert med lesseutstyr.

SupraVac 2000 – kraftpakken av sugetrykkblåsere. Transportkapasitet opptil 120 T/time, for de store oppgavene, med DCS støvutskiller som reduserer slitasje på vifte og rørsystem.

SUC-E elektrisk drevene sugetrykkblåsere velges ofte i forbindelse med ett permanent transportsystem og er velegnet til alle transport- oppgaver.

SUC-T sugetrykkblåsere monteres på traktorens trepunkt og med drift fra traktoren PTO, gir en fleksibel anvendelse ute og inne.

SUC-TR sugetrykkblåsere er utstyrt med lesseutstyr og med drift fra traktorens PTO. Disse maskinene leveres i tre forskjellige størrelser med kapasitet opptil 60 T /time.

Blåsetransport Kongskilde høytrykksblåsere

Kongskildes lufttransport system har standardkomponenter av høy kvalitet: Blåsere, injektor, celleføder, cellesluser, sykloner og et bredt tilbehørs-program i OK 160 rørsystemet. Mange muligheter med hensyn på kapasiteter. Lufttransport-anlegget har en stor fordel i sin unike fremkommelighet og at det er enkelt å endre/utvide.

This is custom heading element

Transportrør

OK-rørsystemet er ideelt til pneumatisk og mekanisk transport og ventilasjonsoppgaver innen landbruk og industri. Vi kan levere skreddersydde systemer tilpasset det konkrete behov. Rørene er laget av galvanisert plate med rullet kant, og gir i tillegg til god slitestyrke også god mekanisk styrke og stivhet. Vi lagerfører dimensjonene 100, 160 og 200 mm.

Ventilasjonsrør

Vi kan levere standard spirorør i ulike dimensjoner til ventilasjon og som tilførsel av varmluft til tørke. Lagerførte dimensjoner er 200, 250, 315, 400, 500 og 630 mm.

Isolerte stålpiper

Therminox TI-ZI er en stålpipe med doble vegger og 30 mm mellomliggende varmebestandig mineralull med tetthet 130 kg/m3. De er beregnet for normal driftstemperatur 450 °C, undertrykk (trykklasse N1) og sotbrann i henhold til NSEN 1856-1. Innerrør leveres i rustfritt stål 316 (1.4401). Ytterrør TI leveres i rustfritt stål. Ytterrør ZI leveres i galvanisert stål. Therminox kan brukes i forbindelse med de fleste typer ildsteder og brensler som tre, pellets, gass, olje, kull. Med pakningkan de også benyttes ved overtrykk og på kondenserende kjeler. Pipene tilfredsstiller kravene til tørr drift med en maksimal driftstemperatur på 450 °C. Pipens avstand til brennbart materiale skal være minium 50 mm. Ved gjennomføring i bjelkelag skal avstanden til brennbart materiale være minimum 50 mm, i tillegg til at hulrommet isoleres med ubrennbar isolasjon. Pipene kan monteres i vinkler på maksimalt 45°. Pipene leveres i dimensjoner fra 130 – 300 mm. Andre dimensjoner kan skaffes på bestilling.

Røykrør

Vi leverer uisolerte røykrør i Ø 200 og 250 mm. Godstykkelse 2 mm.

This is custom heading element

Akron mobile oljeovner

Akron oljeovner er utstyrt med saktegående vifte som gir lavt støynivå. De er kosntruert for stor kapasitet, høy virkningsgrad og fleksibilitet og egner seg godt som både romoppvarming, tilskuddsvarme og korntørking. De forskjellige komponeter er innebygget i styrepanel med lett oversiktelige betjeningsknapper. Vi har modeller fra 92 Kw til 200 kW.

Akron stasjonære oljeovner

Akrons stasjonære oljeovner er designet for effektiv varmluftproduksjon for korntørking. De har høy virkningsgrad og en kraftig konstruksjon. De er utstyrt med Akrons egenutviklede vifte som gir optimal lufthåndtering. Oljebrenneren er fra svenske Bentone. Moderne forbrenningsteknikk og styring gir lave avgasser. Enkel tilgang til aske- og inspeksjonsluker. Vi kan levere modeller fra 250 kW til 1100 kW.

Akron varmluftsovn for biobrensel

Akron kan tilby et bredt spekter av varmluftsovner fyrt med flis eller pellets. Ovnene er designet for optimal varmluftsproduksjon og egner seg utmerket for korntørking. Høy virkningsgrad og kraftig konstruksjon.

Byggtørke fra Thermobile

TA 22 har en høytrykks brennstoffpumpe som gir en sikker og stabil flamme. Den kan suge diesel direkte fra fat. Ovnen kan tilkobles romtermostat, og kan da tenne og slukke automatisk med etterkjøling av brennkammeret. En høykvalitets byggtørke som tåler mange års tøff bruk. Effekt 25 kW.

ITA oljeovner fra Thermobile

ITA 30, 45 og 75 er velegnet for tilskuddsvarme til korntørke eller romoppvarming. Ovnen kan tilkobles både rom- og driftstermostat. Ovnen er utstyrt med gummihjul som gjør den enkel å flytte. ITA 30 har 45 l innebygget dieseltank, mens ITA 40 og 75 har 120 l tank. Tetningsgrad IP 54. ITA serien har ovner med effekt fra 25 kW til 70 kW.

IMA oljeovner fra Thermobile

Stillegående ovner med radialvifte, godt egnet til bruk også innen industri, gartneri og bygningsoppvarming. Kan tilkobles driftstermostat og tidsur. Vi kan levere modeller fra 101 kW til 170 kW.

AGA gassovner fra Thermobile

AGA gassovner kan benyttes til romoppvarming og korntørking. AGA har brennerautomatikk, automatisk tenning, ioniserende flammevakt og termostat tilkobling. 1-fas vifte. Ovnen leveres med 2m slange og regulator. AGA er utstyrt med en lavtrykksbrenner (max 0,5 bar) for innendørs bruk med rørsystem for gasstilførsel. Tetningsgrad IP 54, kan brukes
i husdyrrom. Utførelse i rustfritt stål.

GA gassovner fra Thermobile

GA gassovner kan benyttes til romoppvarming og korntørking. AGA har brennerautomatikk, automatisk tenning, ioniserende flammevakt og termostat tilkobling. 1-fas vifte. Ovnen leveres med 2m slange og regulator. Tetningsgrad IP 54, kan brukes i husdyrrom. Utførelse i rustfritt stål.

This is custom heading element

HVL Sentrifugalvifter

Våre HVL sentrifugalvifter fra Kongskilde gir meget store luftmengder ved såvel lavt som høyt trykk. De er velegnet til plantørking av korn og høy. Store luftmengder ved høyt trykk gjør dem ekstra velegnet til plantørking med store korn-høyder, og lufting av korn opp i 5 – 6 meters høyde.

Akron AF propellvifter

Akron propellvifter gir en stabil trykk-kurve og virkningsgraden er meget høy. Akron-viftene er utført med henblikk på enkel montering med boltefeste i vegg. Beskyttelsesgitter er montert ved leveransen. Akron-viftene har viftehjul laget av aluminium. Akron-viftene leveres med viftehjul standard montert, dvs. luften passerer motoren før den går inn i viftehjulet. Om man ønsker omvendt montering er dette en enkel sak å utføre selv. Leveres i størrelser 50 – 125 cm og effekt fra 2,2 – 18,5 kW.

Akron AKD to-trinns propellvifter

Akron AKD to-trinns aksialvifter har montert to doble viftehjul som gir stort trykk og høy virkningsgrad. Egner seg godt for lufting av korn der mottrykket varier på grunn av varierende lagringshøyde og mengde korn.

Akron ventilasjonsvifter

Akron ventilasjonsvifter type PFV er utført i helt rustfritt materiale. Den aero-dynamisk utformede viftevingen og firkantrammen gir høy virkningsgrad og lavt støynivå. El. motor med isolasjons-klasse, IP 54.

This is custom heading element

Skiold kornvalser

Skiold kornvalser er kompakte valser med en kraftig konstruksjon. Valsene er meget enkle å betjene og justere valsningsgraden på. De er utstyrt med magnet ved innløp. Kapasiteter fra 400 – 2000 kg/timen

Akron hammermøller

Akron FH møllene er sentrums-matet, selvsugende og har løse, vendbare slagjern og utskiftbare soll. FH-kvernen har eget innløp for konsentrat og innebygget vifte som blåser det ferdige fôret inntil 50 m. Konsentratet tilsettes i eksakt forhold av doseringsapparater og blandingsforholdene styres av automatikkskapet. Kapasiteter fra 250-600 kg/time. Vi leverer også datastyrte maleanlegg til storfe-, fjørfe- og svineprodusenter.

This is custom heading element

Wile fuktighetsmålere for korn

Wile er nr 1 i Norge når det gjelder elelektroniske kornmåler. Enkle i bruk og med god nøyaktighet. Automatisk temperaturkorreksjon. Måleområde 8 – 35%. (5 – 25% for oljefrø)

Wile fuktighetsmålere for høy, halm og surfor

Våre Wile digitale fuktighetsmålere for høy, halm og surfor leveres som basismodeller og du velger selv hvilke målesonder du ønsker. Stavsondene brukes i presset vare og skålsonden for måling av løst høy/halm og silo. Skålsonde brukt i løs vare før pressing gir det mest nøyaktige resultatet.

Wile fuktighetsmålere flis og trepellets

Wile leverer også fuktighetsmålere for flis, sagflis og trepellets

Minibatt prøvetresker

Minibatt prøvetresker er et utmerket hjelpemiddel som kan spare deg for masse tid. Biteprøven gir noen av oss en pekepinn, andre rasper litt for hånd og bruker fuktighetsmåleren. Disse metodene gir gjerne små og få prøver. Så henter vi treskeren og prøver litt. Da ser vi at det likevel var i råeste laget… Nå kan du gjøre dette på en mye enklere måte. Du trenger ikke skurtreskeren for å få tatt representative prøver fra åkeren. Du kan bruke prøvetreskeren Minibatt.
Den sparer deg for mye flytting og renhold av treskeren dersom åkeren likevel ikke var treskeklar.

Korn- og melvekt

Vi har korn og melvekt som passer alle lettskridende granulater, pellets og malte produkter. Stor nøyaktighet, driftssikker og automatisk innløpsregulering. Leveres med mekanisk telleverk, stillbare bein, inn- og utløps-trakter.

Temperaturmålere

Vi har både universale termometer og temperatursonder som kan tilkobles Wile 65 kornmåler.

This is custom heading element

Elektriske motorer

Vi lagerfører et bredt utvalg av 3-fase B3 standard fotmotorer. Beskrivelse: IEC/DIN Norm, viftekjølte kortslutningsmotorer i kapsling IP.55. Byggeform B3 med fot. Viklet for 220/380 Volt, 3 fase, 50 Hz. For kontinuerlig drift.
Vi skaffer også en-fas og flensmotorer.

Girmotorer

Vi lagerfører noe tre-fase girmotorer fra 200 til 400 omdr beregnet for våre sideskruer etc

Vinkelgirmotor for redler

Vinkelgirmotor beregnet for Jema trasnportredlere.ts

This is custom heading element

This is custom heading element