Visste du at mange gårdeiere kan redusere store kostnader ved å bytte til fyring med flis, halm og ved.

Foto: Danilo Rizzuti

Foto: Danilo Rizzuti

–Biovarme passer for stort sett alle bygninger med vannbåren varme og-/eller de som har et stort forbruk av varmtvann. Ikke bare kan man få redusert kostnader, man kan også få økonomisk støtte til å bytte fyr. Dette er en lønnsom og miljøvennlig investering, sier biovarme-spesialist, Roy Eng hos Ole Chr. Bye.

Lønnsomhetsberegninger gjort vedUniversitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), viste at biovarme har en varmekostnad på 55 øre/kWh, når drift, brensel og investeringskostnader var medregnet.  Dette er en svært konkurransedyktig pris, sammenlignet med elektrisitet, olje- og gassfyring.

Hvorfor biovarme:

  • Biovarme er rimeligere enn elektrisitet og olje.
  • Biovarme ivaretar kulturlandskapet
  • Biovarme gir gårdseierne et forsprang ved fremtidige krav om energiomlegging.
  • Biovarme gir gårdseierne annerkjennelse for miljøbevissthet.
  • Biovarme er CO2 nøytralt.
  • Biovarme er basert på en type lokale skogressurser som i liten grad blir utnyttet i dag. Dette igjen vil medføre økt ressursutnytting, verdiskapning og sysselsetting for lokalt næringsliv.
  • Ved å bytte til biovarme, kan man få tilskudd opp til 25.000 fra Enova.

 

Lanbruksspesialisten Ole Christian Bye, har over 40 år med erfaring med fyringssystemer til landbruket. Ta gjerne en titt på vår nettside, for å se hva vi kan tilby innen biovarme.

 

Bio

Foto: Kittisak