Vi har over 40 års erfaring med fyringssystemer til landbruket. Denne kompetansen vil vi nå utnytte innefor området vannbåren biovarme. Med biovarme mener vi fyring med ved, pellets og flis. Biovarme kan også kombineres med solfangere for å dekke energibehovet i sommerhalvåret uten å måtte fyre i kjelen.

For de som i dag skal investere i nytt fyringsanlegg finnes det i dag flere støtteordninger. Les mer her om Innovasjon Norge sitt eget bioenergiprogram hvor man kan søke tilskudd. Enova har også sine støtteordninger som du kan lese mer om her.

Fyringsanlegg for bolig og eiendom:

KWB Easyfire fyringsanlegg

KWB Easyfire pelletskjele med clean-efficiency Teknologi er en av de mest solgte pelletskjeler i Europa, og er en av de med minst utslipp. Dine fyringsutgifter blir mindre med en Easyfire. De leveres i størrelser fra 8 til 35 kW og egner seg for en – og tomannsboliger, landbruk, og større bygninger (skoler eller boligblokk), eller bedriftsbygninger. Kontroller kjelen enten via displayet på kjelen eller benytt deg av appen som følger med Easyfire2. Her kan du styre temperatur, sjekke driftstatus på kjelen og varmvannsbereder samt endre innstillinger som f.eks. nattsenking o.l. Man kan også utvide med moduler for flere kretser og dermed styre ulike varmekretser i forskjellige rom. På grunn av den effektive forbrenningen skal askebeholderen kun tømmes en til to ganger årlig. Easyfire kommer i moduler og er derfor meget lettvint å montere. KWB fyringsanlegg er en enkel erstatning for din oljefyr.

KWB Classicfire

KWB Classicfire vedkjele kombinerer tradisjonell vedfyring med moderne bekvemmeligheter. Kapasiteten fra 18 til 28 kW gjør KWB Classicfire til det ideelle varmesystem til både en- og to-mannsboliger og til landbruket. KWB Classicfire fyringsanlegg leveres som standard med flens for montering av pelletsbrenner, noe som gjør det enkelt å oppgradere til en kombinasjons kjele hvis det blir aktuelt. Brennkammer på 185 l gjør den størst i sin klasse og gir lange påfyllingsintervaller.

KWB Combifire

KWB Combifire er en kombinert ved- og pelletskjele for de som ønsker å benytte egen tilgang på ved men samtidig ha fleksibiliteten med å kunne fyre med pellets. Kapasitet fra 18 til 28 kW. Et fyringsanlegg for kontinuerlig fyring.

Torbjørn Nummestad – Produktansvarlig selger – biovarme

Espen Opheim – Selger biovarme

Trond Ørneberg – Selger biovarme